DeutschEnglish
Not logged in or registered. | Log In | Register | Password lost?
Year:
Displaying items 1 to 50 of total 50 items that match the search parameters.
#ItemMatchesWins% WLosses% LDraws% D
1Tsukushi Haruka452555.61635.648.9
2Suzu Suzuki442863.61329.536.8
3Totoro Satsuki401640.02152.537.5
4Thekla361644.41747.238.3
5Matsuya Uno341852.91544.112.9
6Yappy33721.22678.800.0
7Yuki Mashiro33618.22678.813.0
8Risa Sera321959.41031.339.4
9Maya Yukihi311651.61341.926.5
10Ibuki Hoshi301343.31653.313.3
11Mochi Miyagi301343.31446.7310.0
12Tsukasa Fujimoto302066.7723.3310.0
13Akane Fujita291241.41551.726.9
14Banny Oikawa19315.81473.7210.5
15Nao Ishikawa19421.11368.4210.5
16Cherry171164.7635.300.0
17Hamuko Hoshi17635.31058.815.9
18Ram Kaicho171270.6529.400.0
19Rina Yamashita17952.9635.3211.8
20Maika Ozaki16956.3743.800.0
21Itsuki Aoki14750.0535.7214.3
22Hiragi Kurumi13646.2753.800.0
23Tae Honma13646.2646.217.7
24Madeline12650.0433.3216.7
25Rina Shingaki12325.0758.3216.7
26Honori Hana11436.4763.600.0
27Miku Aono11327.3872.700.0
28Momo Kohgo10440.0550.0110.0
29Hiroyo Matsumoto9555.6444.400.0
30Saori Anou8675.0225.000.0
31Arisa Nakajima22100.000.000.0
32Haruka Umesaki2150.0150.000.0
33Yuko Sakurai2150.0150.000.0
34Aja Kong100.01100.000.0
35Ami Miura100.01100.000.0
36Atsushi Ishiguro11100.000.000.0
37Drew Parker11100.000.000.0
38Fuminori Abe100.01100.000.0
39Isami Kodaka11100.000.000.0
40Jun Kasai11100.000.000.0
41Koju Takeda100.01100.000.0
42Masashi Takeda11100.000.000.0
43Onryo11100.000.000.0
44Sareee11100.000.000.0
45Shizuku Tsukata100.01100.000.0
46Takashi Sasaki11100.000.000.0
47Taro Yamada100.01100.000.0
48Tsukushi11100.000.000.0
49Yasu Urano11100.000.000.0
50Yuko Miyamoto11100.000.000.0
  • Become a Patreon!You can support the development of the CAGEMATCH.net website and database backend via Patreon!
  • Amazon LogoIf you buy stuff from Amazon using this link, we receive a minor promotional bonus -- from Amazon, not from you. :)
This website uses cookies. Since we are based in Europe, we are forced to bother you with this information.All information about cookies and data security can be found in our impressum [German only].