DeutschEnglish
Not logged in or registered. | Log In | Register | Password lost?
Year:
Displaying items 1 to 44 of total 44 items that match the search parameters.
#ItemMatchesWins% WLosses% LDraws% D
1Suzu Suzuki332369.7721.239.1
2Tsukushi Haruka331648.51442.439.1
3Yuki Mashiro32618.82578.113.1
4Totoro Satsuki291241.41655.213.4
5Yappy27518.52281.500.0
6Matsuya Uno241458.3937.514.2
7Risa Sera241562.5729.228.3
8Thekla241041.71250.028.3
9Tsukasa Fujimoto231669.6626.114.3
10Maya Yukihi221359.1836.414.5
11Mochi Miyagi221045.51254.500.0
12Akane Fujita21942.91152.414.8
13Ibuki Hoshi19736.81157.915.3
14Banny Oikawa15320.01066.7213.3
15Nao Ishikawa13215.41076.917.7
16Hamuko Hoshi12325.0866.718.3
17Ram Kaicho12866.7433.300.0
18Itsuki Aoki11545.5436.4218.2
19Maika Ozaki11763.6436.400.0
20Rina Yamashita11763.6436.400.0
21Hiragi Kurumi10440.0660.000.0
22Cherry9666.7333.300.0
23Madeline9555.6222.2222.2
24Honori Hana8337.5562.500.0
25Rina Shingaki8225.0450.0225.0
26Saori Anou8675.0225.000.0
27Tae Honma8450.0450.000.0
28Miku Aono7228.6571.400.0
29Momo Kohgo7457.1342.900.0
30Hiroyo Matsumoto4375.0125.000.0
31Arisa Nakajima22100.000.000.0
32Aja Kong100.01100.000.0
33Atsushi Ishiguro11100.000.000.0
34Fuminori Abe100.01100.000.0
35Haruka Umesaki100.01100.000.0
36Koju Takeda100.01100.000.0
37Onryo11100.000.000.0
38Sareee11100.000.000.0
39Takashi Sasaki11100.000.000.0
40Taro Yamada100.01100.000.0
41Tsukushi11100.000.000.0
42Yasu Urano11100.000.000.0
43Yuko Miyamoto11100.000.000.0
44Yuko Sakurai100.01100.000.0
  • Become a Patreon!You can support the development of the CAGEMATCH.net website and database backend via Patreon!
  • Amazon LogoIf you buy stuff from Amazon using this link, we receive a minor promotional bonus -- from Amazon, not from you. :)
This website uses cookies. Since we are based in Europe, we are forced to bother you with this information.All information about cookies and data security can be found in our impressum [German only].